Sådan bruges RIGHTB-funktionen

Funktionen HØJREB returnerer de sidste tegn i en tekststreng baseret på det antal bytes, du har angivet. Når et dobbeltbyte-tegnsæt (DBCS, f.eks. japansk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk og koreansk) er indstillet som standardsprog, tælles hvert tegn som 2 bytes. Ellers er HØJREB-funktionen den samme som RIGTIG funktion .

Formel:

=HØJREB(tekst,[antal_bytes])Forklaringer:

– Tekst er påkrævet, den tekststreng, der indeholder den tekst, du skal udtrække;

– Number_bytes er valgfrit, antallet af tegn du skal udtrække fra højre.

Forsigtig:

Antal_bytes _bytes skal være større end eller lig med 0;

– Hvis num_bytes udelades, vender resultatet tilbage til det sidste tegn;

– Hvis num_bytes har decimaler, vil kun heltalsdel blive udtrukket;

– Hvis antal_bytes er negativ, returnerer resultatet #VÆRDI!

Eksempel: Udtræk det sidste tegn fra tekststrengen i celle A2.

= HØJREB(A2;1)

Resultatet returnerer 'n', det sidste tegn i sætningen.

Download: RIGHTB funktion