Sådan bruges INT-funktionen

INT-funktionen runder ned til nærmeste heltal.

Formel:

=INT(tal)Forklaringer:

Tallet er påkrævet, et tal du skal afrunde til et heltal.

Download: INT-funktion